جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر وکیلیان
آدرس بندرکیاشهر.روبروی شیلات
 مسول فنی دکتر وکیلیان
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-142-4822376
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه