جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر وصال
آدرس شهرک قدس.بلوار پونک باختری
 مسول فنی دکتر وصال
خدمات بیوپسی پوست
ساعت کار
تلفن 0098-21-88081793
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه