جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر محمدیان
آدرس لامرد.بلوار شاهد.جنب تعاونی توحید
 مسول فنی دکتر محمدیان
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-782-5225541
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه