جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر رضوی
آدرس لامرد.خیابان15 خرداد
 مسول فنی دکتر رضوی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-782-5221928
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه