جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر شفیعی
آدرس شیراز.خیابان قصرالدشت.آسیاب قوامی.جنب سازمان انتقال خون.ساختمان ارسلام
 مسول فنی دکتر شفیعی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-711-6276860
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه