جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر پاسالار
آدرس سیدان.خیابان امام خمینی.
 مسول فنی دکتر پاسالار
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-729-7222089
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه