جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر حجتی
آدرس آباده.خیابان امام خمینی.کوچه 32.درب اول سمت راست
 مسول فنی دکتر حجتی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-751-3349798
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه