جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر قمری
آدرس ماسال.خیابان شهید روشن.کوی عدالت
 مسول فنی دکترمحمود قمری
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-182-4825550
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه