جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مهناز
آدرس تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان صابونچی - ساختمان 34 - کد پستی 1533644816
 مسول فنی دکتر رسولی
خدمات بیوشیمی - هورمون - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098 21 88748284
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه