جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر هوشیار
آدرس فیض آباد.خیابان امام خمینی 3
 مسول فنی دکتر ابراهیم هوشیار
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-532-6724919
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه