جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد
آدرس طلاب.خیابان دکتر مفتح.انتهای خیابان اندیشه
 مسول فنی دکتر محمد مهدی اجتهادی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-2737011
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه