جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان رضوی
آدرس پل قائم.ابتدای جاده آسیائی
 مسول فنی دکتر فرید فرخی-دکتر کامران غفار زادگان
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-6004060
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه