جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان جوادالائمه
آدرس خیابان طبرسی
 مسول فنی دکتر صدیقه گوینده
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-3680900
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه