جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان بنت الهدی
آدرس میدان شریعتی خیابان بهار
 مسول فنی دکتر مهردادکاتبی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8590051
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه