جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان قائم(عج)
آدرس خیابان احمدآباد
 مسول فنی متعدد
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8400001
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه