جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان اما رضا(ع)
آدرس خیابان ابن سینا.حاشیه میدان امام رضا
 مسول فنی متعدد
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8543031
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه