جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان امید
آدرس خیابان کوهسنگی.میدان الندشت
 مسول فنی دکتر بهرام معمار
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8426082
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه