جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه قمر بنی هاشم
آدرس جاده سیمان.دهرود.کوچه سماورساران
 مسول فنی دکتر محمد شاطریان
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-2724200
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه