جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه شهید رجایی
آدرس میدان 17 شهریور.نبش صدر29
 مسول فنی دکتر محمد کاظم موسوی رهبر
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-3419449
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه