جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه روح الله
آدرس خیابان رسالت.رسالت40
 مسول فنی دکتر سیروس صفوی شاملو
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-2709452
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه