جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه حضرت زینب
آدرس گلشهر.فلکه روح آباد.روبروی مسجد ابولفضلی
 مسول فنی دکتر صدیقه اشرافی کاخکی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-2563567
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه