جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه حضرت رضا(ع)
آدرس بلوار شهید قرنی.نبش قرنی11
 مسول فنی دکتر محمدعلی شاهید
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-7249403
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه