جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه چهارده معصوم(ع)
آدرس بلوار مصلی.بلوار22 بهمن.نبش 22بهمن7
 مسول فنی دکتر جینا پهلوان
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-3644971
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه