جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پیروزی
آدرس بلوار پیروزی.میدان حر
 مسول فنی دکتر محمد حسیم مجتهدی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8820825
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه