جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه آیت الله شیرازی
آدرس خیابان ازادی.آزادی6
 مسول فنی دکتر بیژن منصف
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-2256650
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه