جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه آرین فردوس
آدرس خیابان سیدی.بلوار صبا.بین صبا15-17
 مسول فنی دکتر دینا امیدوار طهرانی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-3871185
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه