جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه ارمغان تندرستی
آدرس خیابان احمدآباد.نبش رضا3
 مسول فنی دکتر مهشید رحمانی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8414476
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه