جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتولوژی شفا
آدرس چمران.روبروی خیابان جم.ساختمان جم.
 مسول فنی دکتر ثامنی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8548875
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه