جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه متین
آدرس خیابان مطهری شمالی42.چهارراه 35 متری.پلاک256
 مسول فنی دکتر مهدی معصومیان
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-7312153
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه