جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی امیر کبیر
آدرس تهران - یافت آباد غربی - بلوار معلم - نبش کوچه کهن - پلاک 10 - کد پستی 1371688461
 مسول فنی خانم دکتر اقتداری
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - ایمنی شناسی
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-21-66611884-66636633
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه