جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه یاور منش
آدرس احمدآباد.نبش عارف3.ساختمان پزشکان حکیم
 مسول فنی دکتر علیرضا یاورمنش
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8423973
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه