جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فارابی
آدرس بلوار سجاد.چهارراه بهار.نبش خیابان یاسمن
 مسول فنی دکتر منصوره محتشمی کاشانی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-7688011
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه