جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر بردبار
آدرس بلوار توس.بلوار ولیعصر.بیست متری یزدان دوست.پلاک7
 مسول فنی دکتر فرهاد عامل بردبار
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 0098-511-7646750
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه