جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر آگنج
آدرس جاده سرخس.شهرک شهید رجایی.بلوار حر.حر5
 مسول فنی دکتر جلیل آگنج
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 0098-511-3713249
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه