جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پویان
آدرس قاسم آباد.میدان حجاب.جنب بازار ابریشم.ساختمان پزشکان توس گستر
 مسول فنی دکتر دینا امیدوار طهرانی
خدمات آسیب شناسی بالینی تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-6235047
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه