جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان توتونکاران
آدرس رشت - خیابان نامجو
 مسول فنی دکتر ایروانی
خدمات انجام آزمایشات کلینیکال شامل بخشهای بیوشیمی - سرولوژی - هماتولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی -
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 3227010-131-0098
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه