جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بهار دانش
آدرس خیابان دکتر بهشتی.بهشتی30.
 مسول فنی دکتر مریم جعفری راد
خدمات آسیب شناسی.بالینی.تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8428941
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه