جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه زرین
آدرس خمام.خیابان امام خمینی
 مسول فنی دکتر حسین برزو
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-132-4223930
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه