جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آدرس روبروی بانک رفاه مرکزی
 مسول فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0131-3223991
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه