جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی جم
آدرس گلسار.بلوار نماز.بالاتر از درمانگاه صابرین
 مسول فنی دکتر هادی حاجی زاده فلاح
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0131-7225100
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه