جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پارس
آدرس اول دروازه لاکان.روبروی اداره برق.کوچه زمانی پلاک 738
 مسول فنی دکتر علی محمدی جوبنی
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0131-3228718/09113333219
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه