جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر عزیز افشاری
آدرس خیابان معین ساختمان پزشکان پور سیدیان
 مسول فنی دکتر بابک عزیز افشاری
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0182-4243447
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه