جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر مومنی
آدرس خیابان انقلاب.روبروی بیمارستان شهدا
 مسول فنی دکتر عباس مومنی
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0142-6226992-6227285
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه