جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه قائم
آدرس جنب بانک رفاه
 مسول فنی دکتر صالحه پیله چیان
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0142-4230220
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه