جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی دی
آدرس خیابان شریعتی.کوچه کفش ملی
 مسول فنی دکتر ناهید رضوانی
خدمات کلی آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0142-5229947
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه