جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی پارس
آدرس خیابان برشنورد.جنب داروخانه دکتر جهانبخش
 مسول فنی دکتررضا جهانبخش
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0182-3222714
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه