جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فارابی
آدرس زاهدان خ خیام روبروی مسجد مکی
 مسول فنی خانم دکتر نسرین سرگلزائی مقدم (تمدن)
خدمات پاتولوژی وهیستولوژی-بیوشیمی-هورمون-سرواوژی-هماتولوژی-میکروب-انگل و......
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه