جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشت
آدرس بوکان - بلوار کردستان
 مسول فنی
خدمات یوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-482-6222115
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه