جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کلينيک قدس
آدرس اروميه-خيابان خيام شمالي - جنب داروخانه قدس
 مسول فنی دکتر عباسي
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-441-2240229
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه