جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه 13 آبان
آدرس تهران - نازی آباد - خیابان شهید رجائی - پلاک 217 - کد پستی 1814653333
 مسول فنی دکتر رضا محمدی
خدمات بیوشیمی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هورمون
ساعت کار 7صبح تا 7شب
تلفن 0098-21-55061123
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه